Ziekmelden

Als een leerling ziek is, belt de ouder/verzorger voor de aanvang van de lessen naar school om te melden dat de leerling niet op school kan komen. Als een kind langer ziek blijft, neemt de leerkracht contact op met de ouders/verzorgers. Graag telefonisch melden voor 8.45 uur. Alvast van harte beterschap!

Telefoonnummer: 0183-402222