MR/GMR

MR/GMR documenten

MR reglement klik hier

GMR reglement klik hier

Profielschets GMR klik hier

Medezeggenschapsstatuut klik hier

Verkiezingsreglement GMR klik hier

Notulen MR

De notulen van de MR zijn op te vragen bij de Medezeggenschapsraad via mr@regenboognieuwendijk.nl

Informatie over de MR

Onze school heeft een medezeggenschapsraad. De raad heeft acht leden. Vier leden worden uit en door de ouders van de leerlingen gekozen. De andere vier leden worden uit en door het team gekozen.

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR vergadert eens in de zes weken in aanwezigheid van de directeur.

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad en in bepaalde zaken moet de medezeggenschapsraad instemming worden gevraagd. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd. Vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar.

GMR

Binnen onze schoolvereniging De Stroming functioneert ook de Gemeenschappelijke MR (GMR). Zij behartigt de bovenschoolse beleidszaken.

Vanuit alle scholen zijn een teamlid en een ouder vertegenwoordigd in de GMR.