Schooltijden

We werken met een voorlopig continurooster:

maandag: 8.25 uur tot 14.30 uur

dinsdag: 8.25 uur tot 14.30 uur

woensdag: 8.25 uur tot 12.30 uur

donderdag: 8.25 uur tot 14.30 uur

vrijdag: 8.25 uur tot 14.30 uur (groep 1-4 tot 12.30 uur)

De bel gaat om 8.20 uur. De lessen starten om 8.25 uur.