Schooltijden

We werken met een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen gezamenlijk met de leerkracht eten. Onze schooltijden zijn als volgt;

maandag: 8.25 uur tot 14.15 uur

dinsdag: 8.25 uur tot 14.15 uur

woensdag: 8.25 uur tot 12.30 uur

donderdag: 8.25 uur tot 14.15 uur

vrijdag: 8.25 uur tot 14.15 uur

De deur gaat open om 08.15 uur, waarna de kinderen zelfstandig naar binnen mogen. De lessen starten om 8.25 uur.