Aanmelden en inschrijven

Wanneer u uw kind wilt inschrijven, ontvangen wij graag van u het inschrijfformulier. U kunt het inschrijfformulier opvragen na een gesprek met de teamleider of directie. Graag gaan wij eerst met u in gesprek of wij uw kind kunnen bieden wat hij/zij nodig heeft.

Jaarlijks wordt er in januari/februari een open dag georganiseerd. Als u niet in de gelegenheid bent, kunt u uiteraard ook een aparte afspraak maken.

Indien uw kind de overstap maakt van een andere basisschool, zal er met uw toestemming ook contact gezocht worden met de huidige school voor een goede overdracht.