Visie

De pedagogische visie
De uitgangspunten voor ons pedagogisch handelen zijn de drie basisbehoeften van de mens: relatie, competentie en autonomie.
Daarom willen wij als school:
• kinderen volop kansen geven tot het opdoen van succeservaringen;
• kinderen stimuleren tot zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid;
• kinderen en volwassenen uitdagen tot het zoeken naar verbinding;
• rekening houden met verschillen tussen kinderen;
• een warm nest bieden.

Onze school is een KIVA-school, wat betekent dat we volgens een programma werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen. Dit is een schoolbreed programma gericht op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid. Met behulp van KiVa werken we aan het versterken van de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Daardoor wordt de sociale veiligheid versterkt en wordt preventief aandacht gegeven aan groepsproblemen zoals pesten ed. KiVa werkt preventief en curatief en legt de nadruk op de groep als geheel. De norm is wederzijdse acceptatie, respect en positief gedrag.

Kernwaarden van De Regenboog

Veilig
Eerlijk
Netjes
Samen

Kiva regels:

  1. We doen aardig tegen elkaar en behandelen elkaar met respect
  2. Samen maken wij er een fijne groep van.
  3. We praten met elkaar (en gebruiken daarbij de ik-taal).
  4. We willen dat het pesten stopt.
  5. We gaan goed met elkaar om.
  6. We helpen elkaar
  7. We komen voor elkaar op.

Onderwijskundige visie
Op De Regenboog vormen de onderwijsbehoeften van de leerlingen het uitgangspunt voor het onderwijs. Er wordt gekeken naar wat het kind al kan en daar wordt het onderwijs op afgestemd. Leerkrachten zetten zich in om de kinderen zoveel mogelijk positieve leerervaringen te laten opdoen. Ze bieden onderwijs aan in ‘de zone van de naaste ontwikkeling’ met instructies en verwerkingen die passen bij de leerstijl en ontwikkeling van het specifieke kind.

Het onderwijs omvat, waar mogelijk in samenhang: zintuiglijke en lichamelijke oefening, Nederlandse taal, rekenen en wiskunde, Engelse taal, expressie-activiteiten, bevordering van sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer, bevordering van gezond gedrag en de kennisgebieden: aardrijkskunde, geschiedenis, de natuur waaronder biologie en maatschappelijke verhoudingen waaronder staatsinrichting en geestelijke stromingen.

Op De Regenboog wordt veel aandacht besteed aan het verwerven van de basisvaardigheden. Er wordt opbrengstgericht gewerkt. Leerkrachten hebben hoge verwachtingen van kinderen. Het onderwijs voldoet aan de kerndoelen en de referentieniveaus.